Çalıştığımız alanlar

Aile Hukuku

 • Aile Hukuku, aile ilişkileriyle ilgili hukuki konuları kapsayan bir alandır ve ben de bu alanda uzmanlaşmış bir avukatım. Aile hukuku, boşanma, velayet, nafaka, mal paylaşımı, evlat edinme, miras gibi konuları içerir. Ailevi ilişkilerde ortaya çıkan sorunları hukuki açıdan ele alarak, müvekkillerime destek ve danışmanlık sağlamaktayım.
 • Boşanma ve Ayrılık: Boşanma veya ayrılık süreci oldukça karmaşık ve duygusal olabilir. Bu süreçte size adil bir şekilde yaklaşarak, boşanma davalarınızı yönetiyor ve haklarınızı korumak için mücadele ediyorum. Mal paylaşımı, mülkiyetin paylaşılması ve mali konuların düzenlenmesi gibi konularda size yol gösteriyorum.
 • Velayet ve Çocuk Hakları: Eğer çocuklarınız varsa, onların refahını ve çıkarlarını gözetmek büyük önem taşır. Velayet ve çocuk hakları konularında size destek veriyor, ebeveynlik planları, velayet düzenlemeleri ve çocukla ilgili diğer konularda mücadele ediyorum. Amacım, çocuklarınızın en iyi çıkarlarını gözeterek uzlaşmacı çözümler bulmaktır.
 • Nafaka: Boşanma veya ayrılık durumunda, nafaka düzenlemesi gerekebilir. Hem eşlere hem de çocuklara yönelik nafaka konularında size rehberlik ediyor, mevcut durumu analiz ediyor ve adil bir nafaka düzenlemesi için mücadele ediyorum.
 • Evlat Edinme ve Vesayet: Evlat edinme veya vesayet gibi konularda da size yardımcı olabilirim. Evlat edinme sürecini yönetmek, evrak işlemlerini takip etmek ve hukuki gereksinimleri yerine getirmek için size destek sağlıyorum. Ayrıca vesayet altında bulunan kişilerin haklarını koruma konusunda da tecrübeliyim.
 • Miras Hukuku: Miras hukuku da aile hukukunun önemli bir parçasıdır. Miras süreçlerinde size rehberlik ediyor, mirasın adaletli bir şekilde dağıtılması için çaba sarf ediyorum. Miras davalarında sizin haklarınızı koruma ve mirasın etkili bir şekilde yönetilmesi için hukuki desteğimle yanınızdayım.
 • Aile hukukuyla ilgili her türlü hukuki sorununuzda size yardımcı olmak için buradayım. Profesyonel hizmetim ve müvekkillerime karşı gösterdiğim özen ile size adil ve etkili bir şekilde destek sağlamak için çalışıyorum. Hukuki süreçlerinizi yönetmek ve sizi haklarınız konusunda güvende hissettirmek için elimden geleni yapacağım.
 • İcra ve İflas Hukuku, borçlunun ödemekle yükümlü olduğu borçların tahsili ve borçlu şirketin mali durumunun düzenlenmesiyle ilgilenen hukuki bir alandır. Müvekkillerime bu alanda hizmet sunmaktayım. Borç tahsilatı, iflas başvuruları, alacak takibi ve diğer icra ve iflas konularında size destek sağlamak için buradayım.
 • Borç Tahsilatı: Borç tahsilatı sürecinde size rehberlik ederim. Alacaklı olarak, borçlunun ödemekle yükümlü olduğu miktarı tahsil etmek için yasal mekanizmaları kullanırım. İcra takipleri, ödeme emirleri ve diğer tahsilat yöntemleri konusunda size danışmanlık sağlarım.
 • İcra İşlemleri: Bir mahkeme kararıyla, borçlunun mal varlığından alacak tahsil etmek için icra işlemleri başlatılabilir. İcra takiplerinde size rehberlik eder, icra sürecini başlatır ve icra takibi sırasında haklarınızı korurum. İcra prosedürleri, haciz işlemleri ve diğer icra konularında size hukuki destek sağlarım.
 • İflas ve Konkordato Başvuruları: Borçlu şirketlerin mali zorluklarla karşılaşması durumunda iflas veya konkordato başvuruları yapılabilir. İflas sürecinde size rehberlik eder, iflas başvurusu veya konkordato sürecinin yönetimini üstlenirim. Borçlu şirketin mali durumunu değerlendirir ve en uygun hukuki çözümü sunarım.
 • Alacak Takibi ve Uyuşmazlık Çözümü: Alacaklı olarak, size borçluların alacaklarını tahsil etmek için hukuki destek sağlarım. Alacak takibi sürecinde size rehberlik eder, alacakların tahsili için gerekli yasal adımları atarım. Ayrıca, icra ve iflas uyuşmazlıklarının çözümünde size yardımcı olurum.
 • İcra ve İflas Hukuku Danışmanlığı: İcra ve iflas hukukuyla ilgili genel danışmanlık hizmetleri de sunmaktayım. Borç tahsilatı yöntemleri, icra süreçleri, iflas hukuku düzenlemeleri ve diğer konularda size bilgi ve tavsiyeler sağlarım. İcra ve iflas hukukuyla ilgili sorularınızı cevaplar ve haklarınızı korumanızı sağlarım.
 • Miras Hukuku, bir kişinin ölümü durumunda mal varlığının mirasçıları arasında nasıl paylaşılacağını düzenleyen hukuki bir alandır. Müvekkillerime bu alanda hizmet sunmaktayım. Mirasçılık hakları, vasiyetnameler, miras paylaşımı ve diğer miras hukuku konularında size destek sağlamak için buradayım.
 • Mirasçılık Hakları: Bir kişinin vefatı durumunda mirasçıların hakları ve sorumlulukları önemlidir. Mirasçılık haklarının belirlenmesi, mirasçıların miras payı talepleri ve diğer mirasçılık konularında size danışmanlık sağlarım. Yasal düzenlemeler ve miras hukuku prensipleri doğrultusunda, mirasçıların haklarını korur ve mirasın adil bir şekilde paylaşılmasını sağlarım.
 • Vasiyetnameler: Vefat eden kişinin mal varlığının dağılımını düzenlemek için vasiyetname hazırlanması önemlidir. Vasiyetname hazırlığı, vasiyetname geçerliliği, hükümlerin yorumlanması ve uygulanması konularında size yardımcı olurum. Vasiyetnamenizin yasal gerekliliklere uygun olmasını sağlar ve isteklerinizi doğru bir şekilde ifade edersiniz.
 • Miras Paylaşımı ve Miras Davaları: Mirasın paylaşımı sırasında uyuşmazlıklar ortaya çıkabilir. Miras davaları, mirasçılar arasındaki anlaşmazlıkların çözümünü içerir. Mirasın adil bir şekilde dağıtılması ve miras hukukuyla ilgili uyuşmazlıkların çözümünde size rehberlik ederim. Müvekkillerimin haklarını korur, miras paylaşımı sürecinde etkili bir şekilde savunma yaparım.
 • Miras İptalleri ve Terekenin Tasfiyesi: Mirasçılar arasındaki anlaşmazlıklar veya mirasçılık durumunun belirsizliği durumunda miras iptalleri veya terekenin tasfiyesi gerekebilir. Bu süreçte size rehberlik eder, yasal prosedürleri takip eder ve haklarınızın korunmasını sağlarım.
 • Miras Hukuku Danışmanlığı: Miras hukukuyla ilgili genel danışmanlık hizmetleri de sunmaktayım. Miras planlaması, mirasçılık düzenlemeleri, mirasın vergilendirilmesi ve diğer miras hukuku konularında size bilgi ve tavsiyeler verebilirim.
 • Mirastan mal kaçırma:
 • Gayrimenkul Hukuku, taşınmaz malların edinilmesi, devri, kullanımı ve korunmasıyla ilgilenen hukuki bir alanı kapsar. Ben de gayrimenkul hukuku konusunda uzmanlaşmış bir avukatım ve müvekkillerime bu alanda hizmet sunmaktayım. Gayrimenkul işlemleri, tapu hukuku, inşaat sözleşmeleri, kira ilişkileri ve mülkiyet ihtilafları gibi konularda size destek sağlamak için buradayım.
 • Mülkiyet Edinimi ve Devri: Taşınmaz mal edinimi veya devri sürecinde size rehberlik ederim. Gayrimenkulün hukuki durumunu araştırır, gerekli belgeleri hazırlar ve işlemleri takip ederim. Alıcı veya satıcı olarak, mülkiyetin düzgün bir şekilde aktarılmasını sağlamak için yasal süreçleri yönetirim.
 • Tapu İşlemleri ve Sicil Kayıtları: Tapu işlemleri, taşınmaz malların kaydedildiği resmi belgeleri içerir. Tapu sicil kayıtları, tapu iptalleri, tapu devirleri ve diğer tapu işlemleri konusunda size rehberlik ederim. Tapu kayıtlarının doğruluğunu kontrol eder, tapu prosedürlerini takip eder ve tapu hatalarıyla ilgili hukuki yardım sağlarım.
 • İnşaat Sözleşmeleri: İnşaat sürecinde veya gayrimenkul satışlarında, inşaat sözleşmeleri hukuki koruma sağlamaktadır. İnşaat sözleşmelerinin hazırlanması, şartların belirlenmesi ve uygulanması konularında size yardımcı olurum. İnşaat hukukuyla ilgili uyuşmazlıkların çözümünde de deneyimli bir şekilde hareket ederim.
 • Kira ve Kiracı Hakları: Kiralama sürecinde kiracı veya ev sahibi olarak haklarınızı korumanız önemlidir. Kiralama sözleşmelerinin hazırlanması, kira bedelleri, kira artışları, tahliye süreçleri ve diğer kiralama konularında size danışmanlık sağlarım. Kiracı haklarının korunması ve kira ilişkilerinin düzenlenmesi konusunda size rehberlik ederim.
 • Mülkiyet İhtilafları ve Uyuşmazlıklar: Gayrimenkul mülkiyetiyle ilgili ihtilafların çözümünde size yardımcı olurum. Mülkiyet haklarının korunması, tapu iptalleri, komşuluk ilişkileri, sınır anlaşmaları ve benzeri durumlar hakkında sizlere yardımcı olabilirim.
 • Kira Hukuku, kiracılar ve ev sahipleri arasındaki ilişkileri ve kiralama süreçlerini düzenleyen hukuki bir alandır. Büromuz kira hukuku alanında hizmet sunmaktadır. Kiralama süreçlerinde danışmanlık, sözleşme hazırlığı, uyuşmazlık çözümü gibi konularda size destek sağlamak için buradayım. Kira sözleşmesinde ve kiralama sürecinde avukata danışılmamasıyla, olası bir ihtilaf halinde taraflar için geri dönüşü olmayan zararlar doğabilmektedir. Yargıtay içtihatları her geçen yıl değişebilmekte olup matbu metinler üzerinden yapılan kira sözleşmeleri ile taraflar hak kaybına uğrayabilmektedirler.
 • Kira Sözleşmeleri: Kiralama sürecinde, kira sözleşmesinin hazırlanması ve değerlendirilmesi önemlidir. Size uygun kira sözleşmesini hazırlar, şartları analiz eder ve haklarınızı koruyacak hükümler eklerim. Kiracı veya ev sahibi olarak, kira sözleşmesiyle ilgili tüm yasal gerekliliklere uygun hareket etmenizi sağlarım.
 • Kira Bedeli ve Artışları: Kira bedelinin belirlenmesi ve kira artışlarıyla ilgili konularda size rehberlik ederim. Yasal sınırlamaları göz önünde bulundurarak, adil bir kira bedeli belirlemenize yardımcı olur ve mevcut kira artışlarında size danışmanlık sağlarım.
 • Kira İlişkileri ve Uyuşmazlıklar: Kiralama süreci boyunca ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde size destek olurum. Kiracı veya ev sahibi arasında anlaşmazlık durumunda hukuki danışmanlık sağlar ve ihtilafların adil bir şekilde çözülmesine yardımcı olurum. Kiralama sürecinde taraflar arasında doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde deneyimli ve etkili bir şekilde hizmet veririm.
 • Kira Tahliyesi ve İhbar Süreleri: Kira ilişkisinin sona erdirilmesi sürecinde size rehberlik ederim. Kiracı veya ev sahibi olarak, kira sözleşmesinin sonlandırılması, tahliye süreçleri ve yasal ihbar süreleri hakkında bilgilendirme yaparım. Haklarınızı koruyarak, kira ilişkisinin sorunsuz bir şekilde sona erdirilmesini sağlarım.
 • Kira Hukuku Danışmanlığı: Kira hukukuyla ilgili genel danışmanlık hizmetleri de sunmaktayım. Kiralama süreci, kira hakları ve yükümlülükleri, yasal düzenlemeler ve diğer konularda size rehberlik ederim. Kira hukukuyla ilgili her türlü sorularınız için tarafıma ulaşabilirsiniz.
 • Ceza Hukuku, suç işleyen veya suç şüphesi ile soruşturma geçiren kişilerin şüpheli/sanık olarak yargılama sürecinden geçirildiği hukuki bir alanı kapsar. Müvekkillerime bu alanda hizmet sunmaktayım. Hukuki güncel bilgi ve içtihatlara hakim olmakla, suçlamalarla ilgili savunma ve danışmanlık sağlamak için buradayım.
 • Savunma Stratejisi: Suçlamalarla karşı karşıya kaldığınızda, savunmanızı etkili bir şekilde yönetmek çok önemlidir. Ben, müvekkillerimin haklarını ve çıkarlarını savunmak için güçlü bir savunma stratejisi geliştiririm. Kanıtları analiz eder, eksiklikleri ortaya çıkarır ve size en iyi savunma yaklaşımını sunarım.
 • Suçlama ve İddianame İncelemesi: İddianamenin ve suçlamaların hukuki yönlerini analiz eder, kanıtları değerlendirir ve müvekkillerimin aleyhindeki iddialara karşı güçlü argümanlar oluştururum. Suçlama ve iddianameye yönelik eleştirel bir bakış açısıyla, savunmanızı şekillendirir ve haklarınızı korurum.
 • Mahkeme Duruşmaları: Mahkeme duruşmalarında size rehberlik eder ve haklarınızı korurum. Mahkemede etkili bir şekilde savunma yapmak için gerekli argümanları sunar ve kanıtları doğru bir şekilde değerlendiririm. Tecrübem ve yeteneklerimle müvekkillerimin en iyi çıkarlarını gözetirim.
 • Ceza Müeyyideleri ve Hapis Cezaları: Eğer suçlu bulunursanız, hapis cezaları veya diğer ceza müeyyideleriyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu durumda, ceza hukukundaki bilgi ve deneyimimle ceza cezalarının hafifletilmesi veya alternatif cezaların araştırılması konusunda size yardımcı olurum. Müvekkillerimin haklarını korumak ve adil bir ceza uygulaması sağlamak için çaba sarf ederim.
 • Ceza Hukuku Danışmanlığı: Sadece suçlama durumunda değil, aynı zamanda ceza hukukuyla ilgili danışmanlık da sağlamaktayım. Suç işleme potansiyeli olan durumlar veya suçlamalar öncesinde, müvekkillerime hukuki tavsiyelerde bulunurum. Hukuki süreçleri anlatır, müvekkillerimin haklarını ve yükümlülüklerini açıklarım.
 • Ceza hukukuyla ilgili her türlü konuda size yardımcı olmak için buradayım. Hukuki bilgi, deneyim ve savunma stratejilerimle sizi etkili bir şekilde temsil ederim ve haklarınızı korurum. Adil bir yargılama süreci ve en iyi sonuçlar için sizin yanınızda olmak benim için bir onurdur.
 • İş Hukuku, iş ilişkileri ve çalışma hayatıyla ilgili hukuki düzenlemeleri içeren bir alandır. İş hukuku alanında müvekkillerime hizmet sunmaktayım. İşverenler ve çalışanlar için iş hukukuyla ilgili birçok konuda destek sağlamaktayım.
 • İş Sözleşmeleri: İş sözleşmeleri, iş ilişkilerinin temelini oluşturur. Müvekkillerime, iş sözleşmelerinin hazırlanması, müzakeresi ve uygulanması konusunda yardımcı olurum. İş sözleşmesi hükümlerinin geçerliliği, işçi hakları, tazminatlar ve diğer konularda size hukuki danışmanlık sağlarım.
 • İşveren Hukuku: İşverenlerin çalışma ilişkileriyle ilgili yasal yükümlülükleri ve sorumlulukları vardır. İşverenler için, işe alım süreci, performans yönetimi, iş sağlığı ve güvenliği, disiplin süreçleri, işten çıkarmalar ve diğer işveren hukuku konularında size destek sağlarım. Yasalara uyumlu bir şekilde işveren haklarınızı korurum.
 • Çalışan Hukuku: Çalışanların iş ilişkilerinde sahip olduğu hakları ve korunması gereken çıkarları vardır. Çalışanlar için, iş sözleşmelerinin değerlendirilmesi, ücret talepleri, işçi hakları, işyerinde ayrımcılık veya mobbing gibi konularda size danışmanlık sağlarım. Çalışanlar için adil ve yasal çözümler sunarım.
 • İşçi Tazminatı ve İş Davaları: İş ilişkileri sürecinde, işçi tazminatı ve iş davaları ortaya çıkabilir. İşveren veya çalışan olarak, işçi tazminatı hesaplamaları, işe iade davaları, işçi haklarının korunması ve diğer iş davalarında size hukuki destek sağlarım. İş davalarında müvekkillerimin haklarını savunur ve adil sonuçlar elde etmeye çalışırım.
 • İşyeri Politikaları ve Uyumluluk: İşyerlerinde uyumlu ve yasal politikaların oluşturulması önemlidir. İşyeri politikaları, disiplin kuralları, cinsiyet eşitliği, ayrımcılık yasağı, iş sağlığı ve güvenliği gibi konuları içerebilir. İşyeri politikalarının oluşturulması ve uyumluluğu konusunda size rehberlik ederim.
Menüde yer alan iletişim kısmından mesaj bırakarak veya altta yer alan numarayı arayarak bize ulaşabilirsiniz.

+90 534 824 0254